Archive for February, 2013

בית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו

Monday, February 18th, 2013

בית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו הוא בית ספר מוכר ורשמי המאפשר, דרך שיתוף פעולה עם עמותת הורים, חינוך דמוקרטי השואף לערכי ההומניזם.

בתחילת השנה התחלנו בתהליך התאגדות מתוך אמונה שמהלך זה יצור דיאלוג עמוק ושוויוני אשר יאפשר לנו לקחת אחראיות על מקום העבודה שלנו שכל כך חשוב לנו.
היום אנחנו לאחר חתימה של למעלה ממחצית מעובדות בית הספר, ומכתב הכרזה רשמי על ההתאגדות נשלח לפני כשבוע לנציגי ההורים ולהנהלה.

אנו מקווים לחזק את הדיאלוג השוויוני עם הנהלת בית הספר ועם עמותת ההורים, ולקחת אחריות ביחד על עתיד בית הספר. אנו מאמינים כי דרך ההתאגדות יוכל הקול של

המורים להיות חלק משמעותי בחיזוק הדמוקרטיה הבית ספרית.
בתקופה הקרובה נערוך בחירות בהן נציגותינו ייבחרו באופן דמוקרטי. במקביל נתחיל בתהליך של שיחות עם ועד העמותה ועם ההנהלה. אנו שמחים על ההענות ובטוחים שנייצר יחד שיח פורה ומשמעותי.

לפנינו אתגרים שונים – החל בהבהרה פורמאלית של תנאי העבודה שלנו, וכלה בהשתתפות פעילה ביחד עם הנהלת בית הספר ועמותת ההורים (בתיאום עם משרד החינוך והעירייה) בתהליך אופן עיצובו של בית הספר לנוכח שינויים העומדים לקרות בו בקרוב.
בהצלחה לכולנו!