Archive for April, 2013

עדכונים מועד העובדים בית הספר הפתוח הדמוקרטי יפו

Saturday, April 27th, 2013

חברים,

בימים אלו הולך ומתגבש הסכם בין עמותת ההורים לבין יובל חינוך, שהולך להסדיר את תנאי ההעסקה שלנו בשנה הבאה. נראה כרגע שרבים מהתנאים המתהווים מיטיבים עמנו העובדים, ואנו מעריכים את הנהלת בית הספר ואת עמותת ההורים על העבודה הרבה שהשקיעו בנושא, למרות שאנו מוחים על העובדה שלא צורפנו להיות חלק אינטגרלי מהתהליך שמסדיר את עתידנו התעסוקתי.

עם זאת, חתימה על ההסכם המתהווה, מיטיב ככל שיהיה, משמעותה פירוק התארגנות העובדים.

בעיננו, התארגנות זו חשובה ואף קריטית ליכולת שלנו להגן על עצמנו במקרה הצורך, מכיוון שאנו עתידים להכנס להעסקה בחברה קבלנית שאין לנו את אותם יחסים ואינטרסים משותפים איתה, כמו שיש לנו עם וועד העמותה ועם הנהלת בית הספר.

מתוך דברים אלו ביום שישי האחרון כינסנו אסיפה בה ביקשנו לקיים שיחה בין כל חברי ההתארגנות בנוגע להצעה של נציגות הוועד לצאת לסכסוך עבודה.

הסברנו באופן מפורט ומעמיק מהי המשמעות המשפטית של סכסוך עבודה, מה זה מפשר לנו, ומדוע הגענו למסכנה כי זה הדבר הנכון לעשות.

באסיפה נערכו שתי הצבעות:

הראשונה היא האם הפורום שהגיע לפגישה רשאי להחליט החלטה מסוג זה, למרות שהיא משפיעה גם על אלו שבחרו לא לקחת חלק בדיאלוג, ובהתארגנות.

לאחר שרוב דמוקרטי קבע כי זהו פורום ראוי, קיימנו הצבעה בנוגע לשאלה האם עלינו לצאת לסכסוך עבודה. גם כאן נקבע ברוב קולות שזהו הדבר שיש לעשותו.

אנו, חברי נציגות הסניף, תופסים נושא זה כאחריות גדולה שהוטלה על כתפינו לדאוג לייצור יציבות הוגנת ומוגנת שתאפשר את קיומו של בית הספר.

מאז אותה החלטה יצא לדרך תהליך הפיטורין של עובדי העמותה בשימועים שנעשים בתוך כדי תהליך משא ומתן. אנו קוראים לכל העובדים לא להסכים לפיטורים אלו, ולא לחתום על שום מסמך שמקדם תהליך זה, הנוגד באופן בסיסי את זכותנו להיות מאוגדים ולקחת חלק בעיצוב עתידנו התעסוקתי.

ביום חמישי הקרוב נשב לפגישה נוספת עם נציגי העמותה. כולנו תקווה כי סכסוך העבודה יבהיר להם שלא נסכים להיות צד פאסיבי בהעברתנו לחברת קבלן, וכי יתחיל דיאלוג אמיתי כנה ומכבד.

כמובן שנשמח להמשיך ולקיים שיחה עם כל אחד מהעובדים, ובכל פורום, בשביל להמשיך לחשוב יחד איך נקח אחריות על עתידנו התעסוקתי.

בברכה,

הועד