Archive for May, 2013

עדכון ליום חמישי, 23.5.13

Thursday, May 23rd, 2013

חברות וחברים,

עדכון ליום חמישי, 23.5.13

ביום א’ השבוע, לאחר ציפייה של שבועות רבים מאוד מצידינו, התקיימה פגישת משא-ומתן ראשונה בין ועד העובדים לבין המעסיקים – נציגי ועד עמותת ההורים. בפגישה, כמו בשיחות ובמכתבים הקודמים, הבהרנו את עמדת העובדים בסוגיות הדחופות ביותר בעבורנו: שימור מלוא זכויותיהם של העובדים בכל שינוי שיוסכם לגבי המתווה בו ינוהל ביה”ס בהמשך, ואי-הסכמה מוחלטת לפיטורין ללא הליך מוסדר בו ישותפו נציגי העובדים.ציפינו שבפגישה זו נקבל  כפי שדרשנו פעמים כה רבות בעבר, פרטים קונקרטיים וברורים לגבי עתידם התעסוקתי של העובדים.

נציגי עמותת ההורים שהגיעו לפגישה התנצלו על העיכובים בקיום הפגישה וצידדו בעמדתנו כי יש לנהל משא-ומתן מהיר ופתוח, אך טענו כי אין בידם מידע ברור – לא בנושא מתווה הפעלת ביה”ס בשנה הבאה ולא בנושא כמות הפיטורים הצפוייה, דבר התלוי, לטענתם, בתקציב ביה”ס לשנה הבאה. הם טענו שדברים אלו כולם מצויים בשליטתה של הנהלת ביה”ס.

לאחר פגישת המו”מ נקבעה פגישה נוספת למחרת, למטרות עדכון גרידא, הפעם, עם נציגים אחרים של עמותת ההורים אשר בידיהם אמור היה להיות מידע רב יותר בנושאים דחופים אלו.

ביום ב’ השבוע, באמצע יום העבודה, פנתה הנהלת ביה”ס לשניים מחברי התארגנות העובדים שהיו מצויים, במקרה, מחוץ לחדרה של המנהלתבאותו זמן, וקראה להם להיכנס בו ברגע אל המנהלת ל”שיחת עדכון דחופה”. חברי הועד מחו על כך ש”מקפיצים” אותם לפגישה שכזו ללא כל התרעה, מעכשיו לעכשיו, באמצע יום העבודה,  וציינו כי אם רצונה של ההנהלה לעדכן את התארגנות העובדים, הרי שישמחו לקבוע פגישה באופן מסודר, כך שיוכלו להגיע מוכנים.

ביום ב’ בערב התקיימה, כמתוכנן, פגישת העדכון עם נציגי ועד עמותת ההורים, בה נמסרו לנו, לראשונה, פרטים  כלשהם לגבי המתווה שסיכמו עם יובל-חינוך בנוגע להעסקה בשנה הבאה.

הופתענו מאוד לשמוע שלמרות דרישתנו הכתובה למעסיקינו והבטחתה המפורשת של מנהלת ביה”ס שלא יתקיימו, ללא תהליך מוסדר עם נציגות התארגנות העובדים, כל פיטורין על רקע מנהלי (בשל קיצוצים במשרות / שעות הוראה), מסתבר כי גובש כבר מתווה לפיטורין המוניים של מרביתם המוחלטת של עובדי העמותה לצורך מעבר להעסקה ע”י קבלן כוח-האדם של העירייה – וכל זאת, בעשרת הימים הבאים.

ביום ג’ בצהריים כונסה ע”י הנהלת ביה”ס אסיפת חובה לכל העובדים במקום ובה הוצגה ע”י מנהלת ביה”ס ונציגת ועד עמותת ההורים, ביתר פירוט (אך עדיין רק בע”פ ותוך טענה שכלום “עדיין לא סופי”), התכנית המוגמרת לסיום ההעסקה הישירה בביה”ס הפתוח הדמוקרטי ביפו ומעבר להעסקת מורים דרך קבלן כוח-האדם של העירייה. תכנית שמשמעותה הישירה, כמובן, הינה פירוק של התארגנות העובדים במקום.

ביום ד’ אחה”צ התכנסנו חברי הועד, ביחד עם הייעוץ המשפטי והמלווים של “כוח לעובדים”, לפגישה מיוחדת כדי לנתח ולהבין את משמעויותיה של התכנית שהוצגה באסיפה של יום ג’. מעבר לבעייתיות הברורה באופן ההתנהלות של המעסיק, מעבר למצגי השווא של מנהלת ביה”ס ולהבטחותיה מפגישתה עם נציגי העובדים רק בתחילת החודש – הבטחות שכה מיהרה להפר… – הבנו שמדובר בתכנית הסובלת מבעיות משמעותיות ביותר. למרות שלפי התכנית, (אם אכן יקויימו כל פרטיה, כפי שהוצגו בע”פ ובאופן בלתי-מחייב), נראה כי ישנה התקדמות מסויימת לגבי תנאי השכר וההפרשות הפנסיוניות של העובדים, ביחס למצב כיום, הרי שמשמעותה הברורה היא פירור של ההגנה הנוצרת ומתגבשת בימים אלו ממש ע”י הצטרפותם של מרבית עובדי ביה”ס להתארגנות העובדים, ומעבר להעסקה בחוזים אישיים, עם שלל הבטחות שפרטיהן המדוייקים אינם ברורים דיים, על-ידי קבלן כוח-אדם של העירייה.

בשל איום חמור זה על בטחונם התעסוקתי של העובדים, ובשל מתווה הפיטורין שהונחת עלינו באופן חד-צדדי ע”י מעסיקינו לאחר שבועות וחודשים בהם המתנו להם כדי לקיים עימם דיאלוג מכובד ומכבד ורק יום אחד לאחר שהתחלנו סוף-כל-סוף בתהליך של משא-ומתן עימם, אנו קוראים לכל חברי ההתארגנות לאסיפת עובדים חשובה מאוד, ביום שישי הזה, ה-24.5, בשעה 12:00, בספריית ביה”ס כדי לדון בנושא יחדיו ולגבש מתווה פעולה.

בברכה,
הועד