עדכונים לתאריך 23.6

Sunday 23 כJun, 2013

שלום חברים,

להלן מובאים כמה עדכונים מהשעות האחרונות:

א. תגובת ועד עמותת מ.ח.ר לפניותינו מתאריכים 19.6 ו-20.6 אחרי שביתת האזהרה.

ב. תשובתנו שנשלחה היום עם הצעה לפגישת חירום כדי למנוע את השביתה מחר.

ג. תגובת ועד עמותת מ.ח.ר לפנייתנו.

ד. תשובתנו השניה שנשלחה הערב.

כמו כן, אנחנו מעלים את המייל שנשלח לכלל הקהילה לגבי השביתה הצפוייה מחר.

ערב טוב,

ועד העובדים

הוספת תגובה

התגובה