עדכון לתאריך 27.6

Thursday 27 כJun, 2013

לאחר שקיימנו אתמול הצבעה בשאלה האם לשלוח נציגים מטעמנו לביה”ס בזמן אסיפת ההורים והתקבלה ההחלטה שלא לעשות כן, ומאחר ולא קיבלנו כל עדכון רשמי מצד עמותת ההורים לגבי שהתרחש שם, כלל העדכונים שיש בידינו לגבי שאירע אתמול באסיפה הם אך ורק לפי שיחות שקיימנו עם כמה מההורים שנכחו בה:
נראה שלאחר דיון בו עמדתנו יוצגה ע”י כמה הורים התומכים במאבקנו ולאחר שועד עמותת ההורים אמר את דברו, התקיימה הצבעה ספונטנית שלא תוכננה מראש לגבי השאלה האם לזמן אסיפה מיוחדת בה תוכל להתקיים ההצבעה פורמאלית לגבי הקו אותו צריך לנקוט ועד העמותה בנושא או לא לזמן אסיפה והצבעה שכזו ולהמשיך ולגבות את הקו בו דבקה עמותת ההורים כיום. תוצאות ההצבעה שלא לזמן אסיפה מיוחדת היו חד-משמעיות ועמדת הועד התקבלה ברוב גדול מאוד.
להבנתנו, שתי הנקודות העיקריות שהציג ועד העמותה בפני באי האסיפה הנן:
א. עמדתה הברורה של עיריית תל אביב ושל יובל חינוך, שלוחתה, הינה שחתימה על הסכם קיבוצי עימנו אינה מקובלת ותביא, כך נרמז או נאמר במפורש, לסירוב מצידם לפעול בשיתוף עם ביה”ס ותעמיד בסיכון את עתידו.
ב. דה-לגיטימציה של דרישות ציבור המורים בטענה כי למעשה מלוא זכויותיהם של המורים נשמרו ע”י ההבטחות שניתנו להם כבר ע”י נציגי ועד העמותה וקביעה כי דרישתנו לקבלת הסכם קיבוצי איננה באה בכדי להיטיב עם המורים כלל, אלא היא למעשה אינטרס של ארגון “כוח לעובדים” אשר מקווה, באמצעות המאבק של ביה”ס הפתוח-הדמוקרטי, לאגד על גבנו את יובל חינוך.
חבל היה לנו לשמוע בשעת לילה מאוחרת על תוצאות אסיפת ההורים, למרות שיש להודות שהדברים לא הפתיעו אותנו. כמו כן, אנו מצרים מאוד על העמדה הנוקשה והפטרונית העולה מפרטים אלו, כפי שהועברו אלינו.

המאורע השני שאנו מעוניינים לעדכן לגביו הוא פגישת גישור שנערכה הבוקר במשרדה של הממונה על יחסי עבודה באזור המרכז מטעם משרד התמ”ת (משרד הכלכלה, כיום) ובהשתתפות נציגי ועד העובדים ועוה”ד מטעם כוח לעובדים המלווה את המאבק, ובהשתתפות נציגת ועד עמותת ההורים ועורכת-הדין המייצגת אותם.
למרות שהפגישה נקטעה באיבה בטרם סיימו שני הצדדים להציג את מלוא השתלשלות האירועים, תחושתנו בסוף הפגישה היתה כי המגשרת מביעה סימפטיה למאבקנו וכי בכל מקרה היא מבינה כי דרישתנו לחתימה על הסכם קיבוצי הינה סבירה ועניינית ולא נעשית ב”חוסר תום לב”,  או הינה ל”מראית עין בלבד”, כפי שטענו נציגותיהן של עמותת ההורים. בכל מקרה, המשך לפגישה נקבע לבוקר יום ב’ הקרוב.
אנו רוצים להבהיר כי מדובר בניסיון וולונטרי לפשר ולגשר בין הצדדים ובכל מקרה, תהא אשר תהא המלצתה של המגשרת, אין היא מחייבת מי מהצדדים.

עדכונים נוספים לגבי ההמשך, בקרוב.

ועד העובדים

הוספת תגובה

התגובה