עדכונים חשובים

Saturday 15 בJun, 2013

חברים,

ראשית, אנו מצרים לבשר כי למרות פגישות המשא-ומתן הרבות ונסיונותינו הארוכים לקיים דיאלוג הגון, נציגי ועד עמותת ההורים עדיין לא נעתרו לסייע לנו לשמור על זכותנו להישאר מאוגדים.

בימים האחרונים נערכו מספר פגישות בינינו לבין הצוות הניהולי של ביה”ס, במהלכן קויים שיח פתוח וכן בין הצדדים ואנו חשים כי עמדתנו זכתה וזוכה להבנה ותמיכה מצד ההנהלה.

יש להדגיש כי למרות רצונה הטוב, אין בסמכותה או ביכולתה הישירה של ההנהלה, בשלב זה, להעניק לעובדים את ההגנה שהם דורשים שכן הדבר נתון כעת לחלוטין בידי ועד עמותת ההורים.

מחר בבוקר, יום א’ 16.6.13, תיערך שיחה נוספת יחד עם הנהלת ביה”ס ונציגי ועד עמותת ההורים. אנו מקווים מאוד כי בפגישה זו יסכימו סוף-סוף נציגי העמותה לבקשתנו שלא לשלוח את עובדי ביה”ס אל יובל חינוך ללא כל הגנה בדמות ועד יציג. אולם, במקביל, אנו נערכים לאפשרות שגם הפעם לא יסכימו.

סכסוך העבודה שהכרזנו אל מול מעסיקינו, עמותת מ.ח.ר, נכנס כבר לתוקף ביום ד’ השבוע, 12.6.13, וזכותנו החוקית לשבות ולהפעיל צעדים ארגוניים אחרים נתונה.

במידה ונציגי ועד עמותת ההורים לא ייעתרו לדרישתנו הצודקת גם הפעם, הרי שלא יהיה מנוס וניערך להשבית את בית-הספר החל מאמצע שבוע זה.

פרטים נוספים אודות תוצאות הפגישה והצעדים הבאים לאחריה יימסרו בהקדם.

מצפים לחדשות טובות,

נציגי ועד העובדים


עדכון ליום חמישי, 23.5.13

Thursday 23 בMay, 2013

חברות וחברים,

עדכון ליום חמישי, 23.5.13

ביום א’ השבוע, לאחר ציפייה של שבועות רבים מאוד מצידינו, התקיימה פגישת משא-ומתן ראשונה בין ועד העובדים לבין המעסיקים – נציגי ועד עמותת ההורים. בפגישה, כמו בשיחות ובמכתבים הקודמים, הבהרנו את עמדת העובדים בסוגיות הדחופות ביותר בעבורנו: שימור מלוא זכויותיהם של העובדים בכל שינוי שיוסכם לגבי המתווה בו ינוהל ביה”ס בהמשך, ואי-הסכמה מוחלטת לפיטורין ללא הליך מוסדר בו ישותפו נציגי העובדים.ציפינו שבפגישה זו נקבל  כפי שדרשנו פעמים כה רבות בעבר, פרטים קונקרטיים וברורים לגבי עתידם התעסוקתי של העובדים.

נציגי עמותת ההורים שהגיעו לפגישה התנצלו על העיכובים בקיום הפגישה וצידדו בעמדתנו כי יש לנהל משא-ומתן מהיר ופתוח, אך טענו כי אין בידם מידע ברור – לא בנושא מתווה הפעלת ביה”ס בשנה הבאה ולא בנושא כמות הפיטורים הצפוייה, דבר התלוי, לטענתם, בתקציב ביה”ס לשנה הבאה. הם טענו שדברים אלו כולם מצויים בשליטתה של הנהלת ביה”ס.

לאחר פגישת המו”מ נקבעה פגישה נוספת למחרת, למטרות עדכון גרידא, הפעם, עם נציגים אחרים של עמותת ההורים אשר בידיהם אמור היה להיות מידע רב יותר בנושאים דחופים אלו.

ביום ב’ השבוע, באמצע יום העבודה, פנתה הנהלת ביה”ס לשניים מחברי התארגנות העובדים שהיו מצויים, במקרה, מחוץ לחדרה של המנהלתבאותו זמן, וקראה להם להיכנס בו ברגע אל המנהלת ל”שיחת עדכון דחופה”. חברי הועד מחו על כך ש”מקפיצים” אותם לפגישה שכזו ללא כל התרעה, מעכשיו לעכשיו, באמצע יום העבודה,  וציינו כי אם רצונה של ההנהלה לעדכן את התארגנות העובדים, הרי שישמחו לקבוע פגישה באופן מסודר, כך שיוכלו להגיע מוכנים.

ביום ב’ בערב התקיימה, כמתוכנן, פגישת העדכון עם נציגי ועד עמותת ההורים, בה נמסרו לנו, לראשונה, פרטים  כלשהם לגבי המתווה שסיכמו עם יובל-חינוך בנוגע להעסקה בשנה הבאה.

הופתענו מאוד לשמוע שלמרות דרישתנו הכתובה למעסיקינו והבטחתה המפורשת של מנהלת ביה”ס שלא יתקיימו, ללא תהליך מוסדר עם נציגות התארגנות העובדים, כל פיטורין על רקע מנהלי (בשל קיצוצים במשרות / שעות הוראה), מסתבר כי גובש כבר מתווה לפיטורין המוניים של מרביתם המוחלטת של עובדי העמותה לצורך מעבר להעסקה ע”י קבלן כוח-האדם של העירייה – וכל זאת, בעשרת הימים הבאים.

ביום ג’ בצהריים כונסה ע”י הנהלת ביה”ס אסיפת חובה לכל העובדים במקום ובה הוצגה ע”י מנהלת ביה”ס ונציגת ועד עמותת ההורים, ביתר פירוט (אך עדיין רק בע”פ ותוך טענה שכלום “עדיין לא סופי”), התכנית המוגמרת לסיום ההעסקה הישירה בביה”ס הפתוח הדמוקרטי ביפו ומעבר להעסקת מורים דרך קבלן כוח-האדם של העירייה. תכנית שמשמעותה הישירה, כמובן, הינה פירוק של התארגנות העובדים במקום.

ביום ד’ אחה”צ התכנסנו חברי הועד, ביחד עם הייעוץ המשפטי והמלווים של “כוח לעובדים”, לפגישה מיוחדת כדי לנתח ולהבין את משמעויותיה של התכנית שהוצגה באסיפה של יום ג’. מעבר לבעייתיות הברורה באופן ההתנהלות של המעסיק, מעבר למצגי השווא של מנהלת ביה”ס ולהבטחותיה מפגישתה עם נציגי העובדים רק בתחילת החודש – הבטחות שכה מיהרה להפר… – הבנו שמדובר בתכנית הסובלת מבעיות משמעותיות ביותר. למרות שלפי התכנית, (אם אכן יקויימו כל פרטיה, כפי שהוצגו בע”פ ובאופן בלתי-מחייב), נראה כי ישנה התקדמות מסויימת לגבי תנאי השכר וההפרשות הפנסיוניות של העובדים, ביחס למצב כיום, הרי שמשמעותה הברורה היא פירור של ההגנה הנוצרת ומתגבשת בימים אלו ממש ע”י הצטרפותם של מרבית עובדי ביה”ס להתארגנות העובדים, ומעבר להעסקה בחוזים אישיים, עם שלל הבטחות שפרטיהן המדוייקים אינם ברורים דיים, על-ידי קבלן כוח-אדם של העירייה.

בשל איום חמור זה על בטחונם התעסוקתי של העובדים, ובשל מתווה הפיטורין שהונחת עלינו באופן חד-צדדי ע”י מעסיקינו לאחר שבועות וחודשים בהם המתנו להם כדי לקיים עימם דיאלוג מכובד ומכבד ורק יום אחד לאחר שהתחלנו סוף-כל-סוף בתהליך של משא-ומתן עימם, אנו קוראים לכל חברי ההתארגנות לאסיפת עובדים חשובה מאוד, ביום שישי הזה, ה-24.5, בשעה 12:00, בספריית ביה”ס כדי לדון בנושא יחדיו ולגבש מתווה פעולה.

בברכה,
הועד

עדכונים מועד העובדים בית הספר הפתוח הדמוקרטי יפו

Saturday 27 בApr, 2013

חברים,

בימים אלו הולך ומתגבש הסכם בין עמותת ההורים לבין יובל חינוך, שהולך להסדיר את תנאי ההעסקה שלנו בשנה הבאה. נראה כרגע שרבים מהתנאים המתהווים מיטיבים עמנו העובדים, ואנו מעריכים את הנהלת בית הספר ואת עמותת ההורים על העבודה הרבה שהשקיעו בנושא, למרות שאנו מוחים על העובדה שלא צורפנו להיות חלק אינטגרלי מהתהליך שמסדיר את עתידנו התעסוקתי.

עם זאת, חתימה על ההסכם המתהווה, מיטיב ככל שיהיה, משמעותה פירוק התארגנות העובדים.

בעיננו, התארגנות זו חשובה ואף קריטית ליכולת שלנו להגן על עצמנו במקרה הצורך, מכיוון שאנו עתידים להכנס להעסקה בחברה קבלנית שאין לנו את אותם יחסים ואינטרסים משותפים איתה, כמו שיש לנו עם וועד העמותה ועם הנהלת בית הספר.

מתוך דברים אלו ביום שישי האחרון כינסנו אסיפה בה ביקשנו לקיים שיחה בין כל חברי ההתארגנות בנוגע להצעה של נציגות הוועד לצאת לסכסוך עבודה.

הסברנו באופן מפורט ומעמיק מהי המשמעות המשפטית של סכסוך עבודה, מה זה מפשר לנו, ומדוע הגענו למסכנה כי זה הדבר הנכון לעשות.

באסיפה נערכו שתי הצבעות:

הראשונה היא האם הפורום שהגיע לפגישה רשאי להחליט החלטה מסוג זה, למרות שהיא משפיעה גם על אלו שבחרו לא לקחת חלק בדיאלוג, ובהתארגנות.

לאחר שרוב דמוקרטי קבע כי זהו פורום ראוי, קיימנו הצבעה בנוגע לשאלה האם עלינו לצאת לסכסוך עבודה. גם כאן נקבע ברוב קולות שזהו הדבר שיש לעשותו.

אנו, חברי נציגות הסניף, תופסים נושא זה כאחריות גדולה שהוטלה על כתפינו לדאוג לייצור יציבות הוגנת ומוגנת שתאפשר את קיומו של בית הספר.

מאז אותה החלטה יצא לדרך תהליך הפיטורין של עובדי העמותה בשימועים שנעשים בתוך כדי תהליך משא ומתן. אנו קוראים לכל העובדים לא להסכים לפיטורים אלו, ולא לחתום על שום מסמך שמקדם תהליך זה, הנוגד באופן בסיסי את זכותנו להיות מאוגדים ולקחת חלק בעיצוב עתידנו התעסוקתי.

ביום חמישי הקרוב נשב לפגישה נוספת עם נציגי העמותה. כולנו תקווה כי סכסוך העבודה יבהיר להם שלא נסכים להיות צד פאסיבי בהעברתנו לחברת קבלן, וכי יתחיל דיאלוג אמיתי כנה ומכבד.

כמובן שנשמח להמשיך ולקיים שיחה עם כל אחד מהעובדים, ובכל פורום, בשביל להמשיך לחשוב יחד איך נקח אחריות על עתידנו התעסוקתי.

בברכה,

הועד


בית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו

Monday 18 בFeb, 2013

בית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו הוא בית ספר מוכר ורשמי המאפשר, דרך שיתוף פעולה עם עמותת הורים, חינוך דמוקרטי השואף לערכי ההומניזם.

בתחילת השנה התחלנו בתהליך התאגדות מתוך אמונה שמהלך זה יצור דיאלוג עמוק ושוויוני אשר יאפשר לנו לקחת אחראיות על מקום העבודה שלנו שכל כך חשוב לנו.
היום אנחנו לאחר חתימה של למעלה ממחצית מעובדות בית הספר, ומכתב הכרזה רשמי על ההתאגדות נשלח לפני כשבוע לנציגי ההורים ולהנהלה.

אנו מקווים לחזק את הדיאלוג השוויוני עם הנהלת בית הספר ועם עמותת ההורים, ולקחת אחריות ביחד על עתיד בית הספר. אנו מאמינים כי דרך ההתאגדות יוכל הקול של

המורים להיות חלק משמעותי בחיזוק הדמוקרטיה הבית ספרית.
בתקופה הקרובה נערוך בחירות בהן נציגותינו ייבחרו באופן דמוקרטי. במקביל נתחיל בתהליך של שיחות עם ועד העמותה ועם ההנהלה. אנו שמחים על ההענות ובטוחים שנייצר יחד שיח פורה ומשמעותי.

לפנינו אתגרים שונים – החל בהבהרה פורמאלית של תנאי העבודה שלנו, וכלה בהשתתפות פעילה ביחד עם הנהלת בית הספר ועמותת ההורים (בתיאום עם משרד החינוך והעירייה) בתהליך אופן עיצובו של בית הספר לנוכח שינויים העומדים לקרות בו בקרוב.
בהצלחה לכולנו!